Molar Mass Converter

...
...

Molära massenheter

Gram Per Mole
1,01
Kg per mol
1,01×10-3

Standard atomvikt

Väte
1
Syre
0,06
Svavel
0,03
Klor
0,03
Järn
0,02

Molekylär massa

Vätemolekyl
0,5
Vattenmolekyl
0,06
Bordsalt (natriumklorid)
0,02
Klormolekyl
0,01
Svavelmolekyl
3,93×10-3
Bordsocker (sackaros)
2,94×10-3
Genom att klicka på datavärdet till höger kopieras data automatiskt.