Mängden substansomvandlare

...
...

Millimole
1000
Mol
1
Kilomole
10-3

Pound Mole
2,2×10-3
Genom att klicka på datavärdet till höger kopieras data automatiskt.