Dynamisk viskositetsomvandlare

...
...

Stokes
6,45
Centistokes
645,16
Kvadratmeter per sekund
6,45×10-4
Kvadratcentimeter per sekund
6,45

Kvadratmillimeter per sekund
645,16
Kvadratfot per sekund
0,01
kvadrattum per sekund
1
Genom att klicka på datavärdet till höger kopieras data automatiskt.