Absorberad dosomvandlare

...
...

grå
1
Joule av joniserande strålning med ett kilo materia
1

Rad
100
Genom att klicka på datavärdet till höger kopieras data automatiskt.