Filkonverterare

Elektrisk laddningsomvandlare

From
To

Nanocoulomb
1000000000
Microcoulomb
1000000
Millicoulomb
1000
Coulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Milliampere-timme
0,28
Ampere-Hour
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Elementary Charge
6,24×1018

Välj PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installera Office Converter Chrome Extension?
Återanslut till nätverket för att fortsätta konverteringen
  • 1
  • Registrera