Konvertera andra format till PT3!

PT3
PT3 Omvandlare
Detta format används för att lagra mallar och mönster i PageMaker 3. PT3 möjliggör en uppsättning typsnittskriptioner och för layout och grafiska element som ska lagras i PostScript Type 3-format. Den här behållaren används som en redigerbar fil för att möta publiceringsbehov och skapades i ett program för layouten PageMaker.
RegistreraRegistreraRegistrera
  • Registrera