Filkonverterare

Molar Mass Converter

From
To

Molära massenheter

Gram Per Mole
1,01
Kg per mol
1,01×10-3

Standard atomvikt

Väte
1
Syre
0,06
Svavel
0,03
Klor
0,03
Järn
0,02

Molekylär massa

Vätemolekyl
0,5
Vattenmolekyl
0,06
Bordsalt (natriumklorid)
0,02
Klormolekyl
0,01
Svavelmolekyl
3,93×10-3
Bordsocker (sackaros)
2,94×10-3
Välj PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installera Office Converter Chrome Extension?
Återanslut till nätverket för att fortsätta konverteringen
  • 1
  • Registrera