Filkonverterare

Bandbreddskonverterare

From
To

Per sekund

Bit per sekund (Bit / S)
1000000
Kilobit per sekund (Kbit / S)
1000
Megabit per sekund (Mbit / S)
1
Gigabit per sekund (Gbit / S)
10-3
Terabit per sekund (Tbit / S)
10-6
Kibibit per sekund (Kibit / S)
976,56
Mebibit per sekund (Mibit / S)
0,95
Gibibit per sekund (Gibit / S)
9,31×10-4
Tebibit per sekund (Tibit / S)
9,09×10-7
Byte per sekund (B / S)
125000
Kilobyte per sekund (KB / S)
125
Megabyte per sekund (MB / S)
0,13
Gigabyte per sekund (GB / S)
1,25×10-4
Terabyte per sekund (TB / S)
1,25×10-7
Kibibyte per sekund (KiB / S)
122,07
Mebibyte per sekund (MiB / S)
0,12
Gibibyte per sekund (GiB / S)
1,16×10-4
Tebibyte per sekund (TiB / S)
1,14×10-7

Per timme

Bit per timme
3600000000
Kilobit per timme
3600000
Megabit per timme
3600
Gigabit per timme
3,6
Terabit per timme
3,6×10-3
Kibibit per timme
3515625
Mebibit per timme
3433,23
Gibibit per timme
3,35
Tebibit per timme
3,27×10-3
Byte per timme
450000000
Kilobyte per timme
450000
Megabyte per timme
450
Gigabyte per timme
0,45
Terabyte per timme
4,5×10-4
Kibibyte per timme
439453,13
Mebibyte per timme
429,15
Gibibyte per timme
0,42
Tebibyte per timme
4,09×10-4

Per dag

Bit per dag
86400000000
Kilobit per dag
86400000
Megabit per dag
86400
Gigabit per dag
86,4
Terabit per dag
0,09
Kibibit per dag
84375000
Mebibit per dag
82397,46
Gibibit per dag
80,47
Tebibit per dag
0,08
Byte per dag
10800000000
Kilobyte per dag
10800000
Megabyte per dag
10800
Gigabyte per dag
10,8
Terabyte per dag
0,01
Kibibyte per dag
10546875
Mebibyte per dag
10299,68
Gibibyte per dag
10,06
Tebibyte per dag
0,01
Välj PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installera Office Converter Chrome Extension?
Återanslut till nätverket för att fortsätta konverteringen
  • 1
  • Registrera